Erdoğan imzaladı: Şanlıurfa'da 2 taşınmaz satışa çıktı!

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Haliliye Belediye Başkanlığı Mehmetçik ve Kamberye mahallelerinde imara açık 2 taşınmaz için ihale yapacak. İhale tarihi 25 Ağustos 2022 olarak belirlendi. BAŞVURUDA GEREKEN BELGELERİhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgah senedi, T.C. numaralı nüfus cüzdanı örneği, geçici teminat mektubu makbuzu veya teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2022 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri. BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER LİNKE TIKLASIN

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/11615545/erdogan-imzaladi-sanliurfada-2-tasinmaz-satisa-cikti
 
Üst