5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi

İstanbul Metrosu kazılarının başlaması ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından başlatılan Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu (UYAK), metro ve tünel kazılarındaki gelişmelere paralel olarak 1994, 2007, 2013 ve 2018 yıllarında toplam dört kez düzenlenmiştir. UYAK Sempozyumu, metro ve tünel projeleri başta olmak üzere yeraltı madencilik kazıları, su-atık su tünelleri, baraj tünelleri vb. yeraltı kazıları ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin ve sorunların, konunun ilgili tarafları ile; belediyeler, kamu kurumu temsilcileri, yüklenici firmalar, makina-ekipman üreticileri ve mühendislerin bir araya geldiği bilimsel ve teknik bir platform niteliği taşımaktadır.

UYAK2023, 5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı birlikteliği ile Mart 2023'te İstanbul'da düzenlenecektir. Kentleşme ve genişleyen şehirler ile birlikte artan altyapı ve toplu ulaşım talebi şehir içi yeraltı kazılarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle UYAK2023'ün teması, "Geleceğin Şehirleri, Şehir Tünelciliği ve Yeraltı Kazıları" olarak belirlenmiştir.

Yeraltı Kazıları Sempozyumu'nun İstanbul'da yapılmasının en önemli sebebi ülkemizde ve dünyada metro projelerinin en yoğun uygulandığı şehir olmasıdır. İstanbul, 2022 yılında dünyada aynı anda en çok metro projesi inşaatı devam eden şehir olma özelliği ile öne çıkmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 98,7 km'lik 10 raylı sistem projesinin (8 metro: 97,6 km, 1 tramvay: 1,1 km ve 1 füniküler: 0,8 km) yapımı devam etmekte, ayrıca geleceğe yönelik 74.5 km'lik HIZRAY projesi gibi yeni metro projeleri de planlama ve hazırlık aşamasındadır. Ayrıca Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projeleri yürütülen 95 km'lik 6 metro metro projesi yapımı da devam etmektedir.

uyak.png

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/5uluslararasi-yeralti-kazilari-sempozyumu-ve-sergisi-2820
 
Üst